Quy định về cấp và sử dụng thẻ sinh viên

Email In PDF.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

 

TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 894 /QĐ-MĐC-CTCT-SV

Hà Nội,  ngày 22  tháng 8 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về cấp và sử dụng thẻ sinh viên

 

HIỆU TRƯ­­ỞNG TR­­ƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Căn cứ Điều lệ trường Đại học được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quy chế Công tác sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất được ban hành kèm theo Quyết định số 837/QĐ-MĐC-CTCT-SV ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác chính trị - Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy định về cấp và sử dụng thẻ sinh viên” đối với sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Tr­ưởng phòng Công tác chính trị - Sinh viên, Trưởng phòng Bảo vệ, Trưởng các khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Ban thanh tra giáo dục, các đơn vị có liên quan và các sinh viên hệ chính quy của Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Ban Giám hiệu;

- Lư­­u  CTCT-SV, HCTH

KT. HIỆU TR­­ƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

PGS.TS Bùi Xuân Nam

 

 

QUY ĐỊNH VỀ CẤP VÀ SỬ DỤNG THẺ SINH VIÊN

(Ban hành theo Quyết định số 894 /QĐ-MĐC-CTCT-SV ngày 22 tháng8 năm 2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng được cấp thẻ: Sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất (sau đây gọi tắt là Trường).

2. Mục đích

- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý sinh viên của Trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và rèn luyện của sinh viên;

- Góp phần xây dựng môi trường đào tạo văn minh, lịch sự và tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong Trường.

3. Yêu cầu

- Thẻ sinh viên phải theo mẫu do Trường quy định có dán tem chống giả.

- Thẻ sinh viên phải được cấp nhanh chóng, kịp thời cho sinh viên.

II. CẤP VÀ SỬ DỤNG THẺ SINH VIÊN

1. Cấp thẻ

a. Cấp thẻ lần đầu

- Sinh viên khi được tiếp nhận vào học tập tại Trường, sau khi hoàn thành các thủ tục nhập học sẽ được cấp thẻ sinh viên lần đầu để dùng trong cả khóa học.

- Thời hạn sử dụng trên thẻ sinh viên theo chương trình đào tạo của Trường. Sinh viên có thời gian học quá chương trình đào tạo theo quy định, hạn sử dụng thẻ sinh viên được gia hạn theo từng học kỳ. Hết thời hạn ghi trên thẻ, thẻ sinh viên không còn giá trị.

- Mỗi sinh viên chỉ được cấp một thẻ duy nhất.

b. Cấp lại thẻ

- Nếu sinh viên mất thẻ, hỏng thẻ, ảnh không rõ, tem chống giả bị hỏng; chuyển khoa, chuyển địa điểm học; sinh viên học quá chương trình đào tạo theo quy định… sinh viên phải đăng ký ngay với phòng Công tác chính trị - Sinh viên để được cấp lại thẻ;

- Sinh viên khi đăng ký làm lại thẻ phải có đơn xin cấp lại thẻ, trình Giấy chứng minh nhân dân và nộp lệ phí làm thẻ.

2. Sử dụng thẻ

- Áp dụng hình thức đeo thẻ bắt buộc đối với toàn bộ sinh viên hệ chính quy của Trường. Sinh viên không đeo thẻ không được vào khuôn viên của Trường, không được tham gia học tập, dự thi, làm việc với các đơn vị trong Trường và các hoạt động khác của Nhà trường.

- Thẻ sinh viên phải được đựng trong túi chuyên dụng có dây và được đeo qua cổ, không áp dụng các hình thức đeo thẻ khác.

- Sinh viên phải xuất trình thẻ khi cán bộ, giảng viên và các đoàn kiểm tra của Trường yêu cầu.

- Sinh viên chỉ được sử dụng một thẻ duy nhất đúng với thông tin trên thẻ. Sinh viên không được cho mượn hay mượn thẻ của người khác để sử dụng.

- Sinh viên được sử dụng thẻ để thực hiện các quyền ưu đãi, ưu tiên khi các cơ quan, doanh nghiệp có chính sách ưu đãi, ưu tiên cho sinh viên.

- Khuyến khích sinh viên đeo thẻ  khi tham gia các hoạt động ngoài Trường.

III. LỆ PHÍ LÀM THẺ

- Đối với trường hợp sinh viên mất thẻ, lệ phí làm lại thẻ sẽ được tính gấp 02 lần so với lần làm thẻ đầu tiên.

- Đối với trường hợp hỏng thẻ, ảnh thẻ không rõ, tem chống giả bị hỏng; chuyển khoa, chuyển địa điểm học; sinh viên học quá chương trình đào tạo theo quy định... sinh viên phải nộp lại thẻ cũ khi đăng ký làm lại thẻ; nếu sinh viên không nộp lại thẻ cũ, lệ phí làm thẻ sẽ được tính như trường hợp sinh viên mất thẻ.

- Tuỳ theo tình hình thực tế và yêu cầu của từng năm học, Hiệu trưởng sẽ quy định mức thu lệ phí làm thẻ sinh viên.

VI. XỬ LÝ VI PHẠM

Sinh viên vi phạm một trong các nội dung của Quy định này sẽ bị xử lý theo các hình thức dưới đây:

TT

Tên vụ việc vi phạm

Số lần vi phạm và hình thức xử lý

(Số lần tính trong cả khoá học)

Trừ điểm

rèn luyện

Khiển trách

Cảnh cáo toàn trường

Đình chỉ học tập 01 năm

Buộc thôi học

1

Không đeo thẻ, đeo thẻ không đúng quy định

Trừ 05 điểm /lần/buổi

 

 

 

 

2

Cho mượn thẻ, mượn thẻ của người khác để sử dụng trong khuôn viên Trường

 

 

lần 1

lần 2

lần 3

3

Sử dụng đồng thời từ 02 thẻ trở lên

 

 

lần 1

lần 2

lần 3

4

Tự ý sửa chữa, thay đổi thông tin trên thẻ

 

 

lần 1

lần 2

lần 3

5

Dùng thẻ để thế chấp vay tiền hoặc tài sản

 

 

lần 1

lần 2

lần 3

6

Sử dụng thẻ không do Nhà trường cấp

 

 

lần 1

lần 2

lần 3

7

Các vi phạm khác

Tuỳ theo mức độ, xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Phòng Công tác chính trị - Sinh viên có trách nhiệm triển khai việc làm thẻ cho sinh viên theo quy định.

- Phòng Công tác chính trị - Sinh viên phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Ban thanh tra giáo dục kiểm tra, xử lý sinh viên vi phạm Quy định trong khuôn viên của Trường.

- Ban Chủ nhiệm các khoa, bộ môn, giảng viên, cán bộ quản lý sinh viên có trách nhiệm phổ biến, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này đối với sinh viên.

- Cán bộ các đơn vị khác trong Trường có trách nhiệm nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc việc đeo thẻ sinh viên khi đến liên hệ giải quyết công việc.

- Ban cán sự các lớp quản lý sinh viên, lớp học phần có trách nhiệm theo dõi nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc Quy định này. Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình sinh viên đeo thẻ theo Quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự lớp đã được ban hành.

- Các sinh viên có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tốt thẻ sinh viên được cấp, tránh làm hư hỏng, mất mát và phải chấp hành nghiêm túc Quy định này./.

 

Cập nhật ( Thứ hai, 01 Tháng 9 2014 22:38 )  

Đăng nhậpĐơn vị tài trợ

Bảng quảng cáo
iGeoTrans - Phần mềm thay thế máy GPS cầm tay cho người dùng các thiết bị iOS của Apple
Bảng quảng cáo

Số người xem

Hiện có 34 khách xem

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay24
mod_vvisit_counterHôm qua128
mod_vvisit_counterTuần này152
mod_vvisit_counterTuần trước1785
mod_vvisit_counterTrong tháng3136
mod_vvisit_counterTháng trước5158
mod_vvisit_counterTất cả732897

Hiện có: 23 khách xem
IP: 192.168.11.2
 , 
Hôm nay: Tháng 11 19, 2017

Học phí - Học bổng

Cần biết

Cựu sinh viên

Văn bản