Điều lệ chi hội cựu sinh viên

Email In PDF.

ĐIỀU LỆ

CHI HỘI CỰU  SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

----------------------------------------------------

CHƯƠNG 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất là một tổ chức xã hội, tự nguyện của những cựu sinh viên (cựu sinh viên là những người đã được đào tạo tại Trường Đại học Mỏ – Địa chất hệ cao đẳng, liên thông, đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh), hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, theo các quy định hiện hành của pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Mục đích của Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất là tập hợp và vận động đông đảo cựu sinh viên đã học tập tại Trường tham gia tư vấn, góp sức xây dựng Trường, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học đang theo học tại Trường, góp phần thúc đẩy các quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, xã hội giữa nhà trường với các địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc các tổ chức phi chính phủ.

Điều 3. Văn phòng Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất đặt tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

CHƯƠNG 2

TỔ CHỨC CỦA CHI HỘI

Điều 4. Tất cả các cựu sinh viên đã và đang công tác tại trường, tán thành điều lệ Chi hội, đều có quyền tham gia vào Chi hội cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Điều 5. Tổ chức và hoạt động của Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất các hoạt động trên cơ sở Điều lệ Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Điều 6. Hệ thống tổ chức của Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất gồm hai cấp là Chi hội và phân hội theo ngành đào tạo hoặc theo khối phòng ban...

Lãnh đạo của Chi hội là Ban chấp hành hội, Phân hội là Phân hội trưởng và phân hội phó.

Điều 7. Đại hội toàn thể (hoặc đại hội đại biểu) Chi hội Cựu sinh viên là hội nghị cao nhất của Hội. Số lượng đại biểu tham dự đại hội do Ban chấp hành qui định.

Ban chấp hành Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất do đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu cựu sinh viên bầu ra. Số lượng thành viên của Ban chấp hành tuỳ theo công tác của từng nhiệm kỳ và sẽ do đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban chấp hành là 5 năm.

Ban chấp hành có nhiệm vụ cụ thể hoá các hoạt động của Chi hội, báo cáo định kỳ công tác của Chi hội, có trách nhiệm giúp đỡ, theo dõi chỉ đạo và hỗ trợ cho các hoạt động của các Phân hội.

Ban chấp hành cử ra Ban thường trực gồm 01 chủ tịch, các phó chủ tịch, 01 tổng thư ký và các uỷ viên Ban thường trực.

Ban thường trực định kỳ họp 06 tháng một lần hoặc họp bất thường khi cần thiết. Ban thường trực Chi hội điều hành các hoạt động thường xuyên giữa hai kỳ họp của Ban chấp hành, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết cho các kỳ họp Ban chấp hành.

Điều 8. Ban chấp hành Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất một năm họp một lần, khi cần thiết Ban chấp hành sẽ triệu tập cuộc họp bất thường để giải quyết công vịêc của Chi hội kịp thời.

Khi hết nhiệm kỳ, Ban chấp hành có nhiệm vụ triệu tập đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn thể để bầu Ban chấp hành mới.

Điều 9. Thay đổi và bổ sung nhân sự vào Ban chấp hành chi hội.

Trong quá trình hoạt động, những uỷ viên Ban chấp hành hay Ban thường trực chi hội nếu không có điều kiện để tiếp tục hoạt động thì có thể xin từ nhiệm. Trường hợp không dự họp 03 lần liên tiếp các buổi họp thường kỳ đã có lịch định trước và không có lý do chính đáng thì có thể bị bãi nhiệm.

Trong quá trình hoạt động, nếu cần thiết có thể bổ sung thêm nhân sự vào Ban chấp hành chi hội. Nhân sự mới do Ban chấp hành hoặc Ban Thường trực  đề cử và được ít nhất được 51% thành viên Ban chấp hành  hoặc Ban Thường trực  biểu quyết tán thành. Số lượng bổ sung không quá 1/3 tổng số thành viên Ban chấp hành .

CHƯƠNG 3

HOẠT ĐỘNG, QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ

Điều 10. Hoạt động của Chi hội cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất:

1. Vận động các hội viên phấn đấu theo tôn chỉ, mục đích của Hội.

2. Vận động và tổ chức các hội viên có điều kiện tư vấn, tham gia xây dựng Trường.

3.Tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin về các tiến bộ khoa học công nghệ trong từng ngành chuyên môn; phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai giữa trường với các địa phương, các tập đoàn, các tổng công ty, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước...

4. Vận động tương trợ nhau trong đời sống, học tập, công tác và sản xuất kinh doanh.

5. Thắt chặt tình đoàn kết sinh viên các khoa, các ngành đã và đang theo học tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất bằng nhiều hình thức như hoạt động giao lưu, tương trợ, giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học, họp mặt truyền thống.

6. Phối hợp với địa phương trong việc giới thiệu, tư vấn, định hướng ngành nghề đào tạo cho học sinh.

Điều 11. Nghĩa vụ của hội viên Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất:

- Chấp hành điều lệ của Chi hội và đóng hội phí đầy đủ

- Tham gia và tích cực đóng góp cho các hoạt động của Chi hội

Điều 12. Quyền lợi của hội viên Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất:

- Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng và thông qua phương hướng, chương trình hoạt động của Chi hội.

- Được Chi hội giúp  đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động trao đổi thông tin khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức, triển khai vào sản xuất những thành quả nghiên cứu, những sáng kiến có giá trị về khoa học và kinh tế cao.

- Được Chi hội tương trợ giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất khi cần thiết.

- Được tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban chấp hành.

CHƯƠNG 4

TÀI CHÍNH CỦA HỘI

Điều 13. Nguồn tài chính của Chi hội từ các nguồn sau:

- Do các hội viên đóng góp.

- Tiền và hiện vật của các cá nhân hoặc các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ.

- Kinh phí được hỗ trợ từ Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Các thu nhập hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Chi hội theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Tài chính của Chi hội được quản lý theo đúng chế độ tài chính, kế toán hiện hành.

CHƯƠNG 5

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 15. Những hội viên có nhiều thành tích trong công tác của Chi hội và trong hoạt động phục vụ xã hội sẽ được Ban chấp hành xét khen thưởng và đề nghị lên Trường hoặc các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Điều 16. Những hội viên vi phạm điều lệ của Chi hội, làm sai tôn chỉ, mục đích của Chi hội, tùy theo mức độ sẽ bị Ban chấp hành xét kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến khai trừ khỏi Chi hội.

CHƯƠNG 6

HIỆU LỰC VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 17. Điều lệ Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ- Địa chất được bổ sung, sửa đổi và có hiệu lực kể từ Đại hội lần thứ I Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ- Địa chất.

Điều 18. Điều lệ Chi hội Cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất được thông qua gồm có 6 chương và 18 điều. Chỉ có Đại hội đại biểu hoặc Đại hội toàn thể Chi hội cựu sinh viên Trường Đại học Mỏ- Địa chất mới có quyền sửa đổi điều lệ hội nếu có quá 1/2 tổng số đại biểu được triệu tập tham dự và 2/3 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 3  năm 2010

BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI CỰU SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

Cập nhật ( Thứ sáu, 08 Tháng 3 2013 14:25 )  

Đăng nhậpĐơn vị tài trợ

Bảng quảng cáo
iGeoTrans - Phần mềm thay thế máy GPS cầm tay cho người dùng các thiết bị iOS của Apple
Bảng quảng cáo

Số người xem

Hiện có 64 khách xem

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay137
mod_vvisit_counterHôm qua128
mod_vvisit_counterTuần này137
mod_vvisit_counterTuần trước1738
mod_vvisit_counterTrong tháng3249
mod_vvisit_counterTháng trước5158
mod_vvisit_counterTất cả733010

Hiện có: 46 khách xem
IP: 192.168.11.2
 , 
Hôm nay: Tháng 11 19, 2017

Học phí - Học bổng

Cần biết

Cựu sinh viên

Văn bản