Phân công nhiệm vụ các đơn vị chuẩn bị cho Hội khỏe 26/03

Email In PDF.

Để tổ chức tốt các nội dung thi đấu và đảm bảo an toàn trong Hội khoẻ truyền thống 26/3/2013, Ban Giám hiệu Nhà trường phân công nhiệm vụ cho các đơn vị như thông báo đính kèm. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai rộng rãi tới cán bộ, công chức và sinh viên trong đơn vị của mình để Hội khoẻ truyền thống 26/3/2013 thành công tốt đẹp.

Cập nhật ( Thứ bảy, 23 Tháng 3 2013 08:18 )  

Học phí - Học bổng

Cần biết

Cựu sinh viên

Văn bản