Thông tin về học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 - 2016-2017

Saturday - 11/11/2017 02:23 1.165 0
Danh sách học bổng chính thức của tất cả các Khoa chuyên ngành đã được gửi vào hòm thư cá nhân của toàn bộ sinh viên.Sinh viên căn cứ theo danh sách lên VP các Khoa chuyên môn ký xác nhận tài khoản học bổng của mình trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2017.
Thông tin về học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 - 2016-2017

Dear các em!

Danh sách học bổng chính thức của tất cả các Khoa chuyên ngành đã được gửi vào hòm thư cá nhân của toàn bộ sinh viên.

Sinh viên căn cứ theo danh sách lên VP các Khoa chuyên môn ký xác nhận tài khoản học bổng của mình trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2017.

Phòng Tài vụ sẽ chuyển tiền học bổng trực tiếp vào tài khoản của sinh viên từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 10 năm 2017.
 

khai giang 16 5 6

LƯU Ý: 
Sinh viên năm cuối đã tốt nghiệp không cần ký xác nhận tài khoản, sinh viên sẽ nhận học bổng trực tiếp tại phòng Tài vụ của Nhà trường.

Sinh viên Liên thông và các sinh viên có thông tin tài khoản không rõ ràng hoặc không có tài khoản trên hệ thống của Nhà trường sẽ tự chịu trách nhiệm bổ sung thông tin và sẽ thực hiện lĩnh Học bổng khuyến khích học tập sau.

Đề nghị lớp trưởng các lớp quản lý sinh viên thông báo rộng rãi thông tin này tới các bạn sinh viên trong lớp.

Cám ơn các em đã đọc và chia sẻ!

Total notes of this article: 0 in 0 rating

Click on stars to rate this article

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second