STUDENT HANDBOOK

Thông tin về học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 - 2016-2017

Thông tin về học bổng Khuyến khích học tập học kỳ 2 - 2016-2017

  •   11/11/2017 02:23:00 AM
  •   Viewed: 610
  •   Feedback: 0
Danh sách học bổng chính thức của tất cả các Khoa chuyên ngành đã được gửi vào hòm thư cá nhân của toàn bộ sinh viên.Sinh viên căn cứ theo danh sách lên VP các Khoa chuyên môn ký xác nhận tài khoản học bổng của mình trong 2 ngày 12 và 13 tháng 10 năm 2017.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second