Văn bản theo chủ đề: VB Pháp quy Nội bộ về CTSV

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 QĐ 2008 ngày 31 tháng 12 năm 2019 31/12/2019 Văn bản này quy định Tuần sinh hoạt Công dân - sinh viên và sinh hoạt lớp đầu mỗi học kỳ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Quy định này áp dụng cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Mỏ - Địa chất.
2 QĐ 2007 ngày 31 tháng 12 năm 2019 31/12/2019 Văn bản này quy định chức năng, nhiệm vụ, quy trình, sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong công tác quản lý sinh viên tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất.
3 QĐ 1615 ngày 27 tháng 11 năm 2019 27/11/2019 Quy định này hướng dẫn cụ thể quy trình, sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong công tác quản lý thu, nộp học phí (sau đây gọi tắt là công tác học phí) của sinh viên chính quy Trường Đại học Mỏ - Địa chất
4 QĐ 1365 ngày 16 tháng 10 năm 2019 16/10/2019 Quy định về việc tham gia Bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường Đại học Mỏ-Địa chất. Quy định áp dụng từ năm học 2019-2020
5 QĐ 2662 NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2016 22/12/2016 Quy định này hướng dẫn trình tự, thủ tục và những điều lưu ý khi tiến hành cấp xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy.
6 703/MĐC-CTSV 31/05/2018 Quyết định này quy định và hướng dẫn về công tác khen thưởng, cấp, phát giấy khen cho sinh viên trường Đại học Mỏ-Địa chất
7 QĐ 1396 NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2017 24/10/2017 Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học và thang điểm quy đổi khi có các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
Xin lưu ý, mức điểm Tiếng Anh ở phụ lục 2 (TOEFL ITP) được điều chỉnh là 430
8 2662/QĐ-MĐC 22/12/2016 Ban hành "Quy định việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy"
9 1070/QĐ-MĐC 17/08/2017 Ban hành "Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy"
10 2661/QĐ-MĐC 22/12/2016 Ban hành "Quy định về cấp và sử dụng hộp thư điện tử (email) sinh viên"
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây