Quy định, Quy chế

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHCN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SINH VIÊN

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHCN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN SINH VIÊN

 •   01/01/2024 08:15:37 PM
 •   Đã xem: 813
Quy định về QL Khoa học công nghệ của trường Đại học Mỏ-Địa chất có liên quan đến sinh viên và điểm thưởng của sinh viên.
QUY ĐỊNH VỀ TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN VÀ SINH HOẠT LỚP

QUY ĐỊNH VỀ TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN VÀ SINH HOẠT LỚP

 •   24/08/2023 04:54:49 AM
 •   Đã xem: 1430
Quy định này ban hành các hướng dẫn cơ bản về thực hiện Tuần Công dân sinh viên và sinh hoạt lớp đầu mỗi học kỳ.
Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với văn bản này đều bị bãi bỏ.
NGHỊ ĐỊNH 81 NĂM 2021 VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

NGHỊ ĐỊNH 81 NĂM 2021 VỀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

 •   09/02/2022 12:22:03 AM
 •   Đã xem: 10257
Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nghị định này thay thế nghị định 86 hiện hành.
NGHỊ ĐỊNH 84 VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY

NGHỊ ĐỊNH 84 VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY

 •   09/02/2022 12:17:48 AM
 •   Đã xem: 5358
Nghị định 84 năm 2020 quy định về:
1. Đối tượng xét, cấp HBKKHT;
2. Mức HB KKHT;
3. Trình tự cấp, xét HB KKHT.
QUY ĐỊNH 1298 VỀ CÔNG TÁC THI KẾT THÚC HỌC KỲ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

QUY ĐỊNH 1298 VỀ CÔNG TÁC THI KẾT THÚC HỌC KỲ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

 •   27/12/2021 07:14:46 AM
 •   Đã xem: 2130
Văn bản quy định về công tác khảo thí của Trường Đại học Mỏ-Địa chất, áp dụng cho các bậc, các hệ, các loại hình đào tạo của Nhà trường
QUY ĐỊNH 1164 VỀ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC (ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2021-2022)

QUY ĐỊNH 1164 VỀ CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC (ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2021-2022)

 •   07/12/2021 03:45:49 AM
 •   Đã xem: 25084
Quy định mới về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên chính quy trường Đại học Mỏ-Địa chất, quy định áp dụng từ năm học 2021-2022. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.
QUY CHẾ ĐÀO TẠO 768 ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ

QUY CHẾ ĐÀO TẠO 768 ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN HỆ TÍN CHỈ

 •   22/10/2021 06:36:19 AM
 •   Đã xem: 31628
Quy chế đào tạo 768 được ban hành theo thông tư 08 của Bộ Giáo dục và đào tạo, áp dụng cho sinh viên hệ đào tạo tín chỉ của Trường Đại học Mỏ-Địa chất.
QUY ĐỊNH VỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN (ONLINE)

QUY ĐỊNH VỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN (ONLINE)

 •   25/05/2021 10:56:00 PM
 •   Đã xem: 7884
Quy định này áp dụng cho các học phần đào tạo theo hình thức tín chỉ của SV Trường Đại học Mỏ-Địa chất.Quy định có hiệu lực từ năm học 2020-2021.
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC TÁC VỤ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC TÁC VỤ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

 •   14/05/2021 05:09:15 AM
 •   Đã xem: 3410
THỰC HIỆN ONLINE CÁC TÁC VỤ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ ĐÀO TẠO LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN 1 CỬA TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH COVID19
Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch Covid19, Nhà trường THÔNG BÁO điều chỉnh một số tác vụ của Phòng CTCTSV và Phòng đào tạo Đại học (hiện đang thực hiện ở bộ phận 1 cửa), cụ thể như các văn bản đính kèm.
HƯỚNG DẪN VỀ MỞ LỚP BỔ SUNG CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY

HƯỚNG DẪN VỀ MỞ LỚP BỔ SUNG CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY

 •   10/01/2021 09:16:38 PM
 •   Đã xem: 3573
Để hỗ trợ sinh viên chính quy toàn trường thực hiện mở lớp, hoàn thiện chương trình đào tạo, Nhà trường xin thông báo quy định về mở lớp bổ sung các nhóm lớp học phần, cụ thể như sau:
Quy định về Công tác thu, nộp học phí của sinh viên chính quy tại trường Đại học Mỏ-Địa chất

Quy định về Công tác thu, nộp học phí của sinh viên chính quy tại trường Đại học Mỏ-Địa chất

 •   28/11/2019 03:06:19 AM
 •   Đã xem: 4841
Quy định này hướng dẫn cụ thể quy trình, sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong công tác quản lý thu, nộp học phí (sau đây gọi tắt là công tác học phí) của sinh viên chính quy Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Quy định này có hiệu lực từ năm học 2019-2020
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC BẢO HIỂM Y TẾ CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY

 •   16/10/2019 06:23:08 AM
 •   Đã xem: 3502
Quy định về việc tham gia Bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường Đại học Mỏ-Địa chất. Quy định áp dụng từ năm học 2019-2020
Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học kèm theo quyết định 1396 ngày 24 tháng 10 năm 2017

Quy định về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học kèm theo quyết định 1396 ngày 24 tháng 10 năm 2017

 •   10/05/2018 12:47:02 AM
 •   Đã xem: 24972
Quyết định 1396 ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ-Địa chất.V/v Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên chính quy toàn trường.
Quy chế ngoại trú của sinh viên hệ chính quy

Quy chế ngoại trú của sinh viên hệ chính quy

 •   10/11/2017 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 2627
Quy chế ngoại trú của sinh viên hệ chính quy
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy

 •   10/11/2017 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 10730
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy
Quy định việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

Quy định việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy

 •   10/11/2017 10:25:11 PM
 •   Đã xem: 20656
Quy định việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với siinh viên hệ chính quy
Quy định về cấp và sử dụng hộp thư điện tử (email) sinh viên

Quy định về cấp và sử dụng hộp thư điện tử (email) sinh viên

 •   10/11/2017 10:25:00 PM
 •   Đã xem: 2490
Quy định về cấp và sử dụng hộp thư điện tử (email) sinh viển
Quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Tổ tư vấn học đường phòng Công tác sinh viên

Quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Tổ tư vấn học đường phòng Công tác sinh viên

 •   10/11/2017 10:23:00 PM
 •   Đã xem: 2177
Quy định về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Tổ tư vấn học đường phòng Công tác sinh viên
Quy định về Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên

Quy định về Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên

 •   10/11/2017 10:18:00 PM
 •   Đã xem: 6632
Quyết định về việc ban hành Quy định Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên và sinh hoạt lớp đầu mỗi kỳ của trường Đại học Mỏ - Địa chất
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây