Học bổng

HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

HỌC BỔNG CỦA TẬP ĐOÀN THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

 •   15/03/2024 04:33:24 AM
 •   Đã xem: 1488
Nhằm duy trì và phát huy bề dày lịch sử hợp tác trong công tác nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực giữa Tập đoàn Công nghệ Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Trường Đại học Mỏ - Địa chất; TKV có quyết định về việc hỗ trợ Quỹ khuyến học Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm học 2023 - 2024 với số tiền 360.000.000đồng;
Nhà trường xin thông báo thông tin và quá trình bình xét để xét cấp học bổng (mức tài trợ học bổng là 6.000.000 đồng/suất/kỳ) cụ thể như sau:
PHÂN BỔ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

PHÂN BỔ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

 •   29/01/2024 03:41:27 AM
 •   Đã xem: 1052
Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 1 năm học 2022-2023 như văn bản đính kèm.
Đây là căn cứ để các khoa chuyên môn cấp xét học bổng khuyến khích học tập cho các bạn sinh viên chính quy kỳ 1 năm học 2022-2023.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ email congtacchinhtrisinhvien@humg.edu.vn.
HỌC BỔNG ĐẠI HỌC VÀ HỌC BỔNG THẠC SỸ TẠI HUNGARY

HỌC BỔNG ĐẠI HỌC VÀ HỌC BỔNG THẠC SỸ TẠI HUNGARY

 •   23/11/2023 09:14:15 PM
 •   Đã xem: 1467
Xin thông báo tới các bạn SV đang học và các bạn SV đã tốt nghiệp chương trình học bổng du học tại Hungary hấp dẫn năm 2024:
Trong trường hợp cần hỗ trợ xác nhận hoặc cần có thư giới thiệu để apply học bổng, vui lòng liên hệ:
1. Cô Nguyễn Hoài Nga-TrP Hợp tác quốc tế, email nguyenthihoainga@humg.edu.vn;
2. Thầy Lê Xuân Thành-TrP CTCTSV, email lexuanthanh@humg.edu.vn
PHÂN BỔ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

PHÂN BỔ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

 •   05/09/2023 12:44:47 AM
 •   Đã xem: 1357
Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 2 năm học 2022-2023 như văn bản đính kèm.Đây là căn cứ để các khoa chuyên môn cấp xét học bổng khuyến khích học tập cho các bạn sinh viên chính quy kỳ 2 năm học 2022-2023.
THÔNG TIN HỌC BỔNG HẤP DẪN CỦA DAAD

THÔNG TIN HỌC BỔNG HẤP DẪN CỦA DAAD

 •   03/05/2023 01:24:00 AM
 •   Đã xem: 1381
Gửi các bạn SV đã TN và có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 2 năm chương trường học bổng hấp dẫn của DAAD, chi tiết xin xem các mốc thời gian đính kèm:
HỌC BỔNG TRAO ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN CANADA-ĐÔNG NAM Á

HỌC BỔNG TRAO ĐỔI VÀ PHÁT TRIỂN CANADA-ĐÔNG NAM Á

 •   14/02/2023 04:22:09 AM
 •   Đã xem: 1388
Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo chương trình trao đổi diện thực tập nghiên cứu theo diện học bổng SEED tại Trường ĐH Polytechnique Montréal, Canada năm học 2023-2024.
PHÂN BỔ HỌC BỔNG KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

PHÂN BỔ HỌC BỔNG KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

 •   13/01/2023 04:38:51 AM
 •   Đã xem: 2914
Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 1 năm học 2022-2023 như văn bản đính kèm.
HỌC BỔNG DU HỌC HUNGARY

HỌC BỔNG DU HỌC HUNGARY

 •   29/11/2022 08:28:57 PM
 •   Đã xem: 1702
Căn cứ công văn số 1653 ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường xin thông báo chương trình tuyển chọn ứng viên đi học các hệ: đại học, thạc sỹ, tiến sỹ tại Hungary năm 2023, cụ thể như sau:
DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

 •   01/10/2022 04:52:39 AM
 •   Đã xem: 1574
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của SV, Nhà trường xin thông báo DS (dự kiến) sinh viên đủ điều kiện xét học bổng KKHT kỳ 2 năm học 2020-2021 như link đính kèm:
DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

DANH SÁCH DỰ KIẾN HỌC BỔNG KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

 •   01/10/2022 04:48:41 AM
 •   Đã xem: 1563
Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên chính quy kỳ 2 năm học 2021-2022, Nhà trường xin thông báo DS dự kiến học bổng KKHT kỳ 2 năm học 2021-2022, cụ thể như các link đính kèm. XIN LƯU Ý:
PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

 •   27/07/2022 11:58:00 PM
 •   Đã xem: 1424
Danh sách phân bổ học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 của SV chính quy Trường Đại học Mỏ-Địa chất.
HỌC BỔNG KOVA NĂM 2022

HỌC BỔNG KOVA NĂM 2022

 •   12/07/2022 12:30:24 AM
 •   Đã xem: 1622
Xét chọn học bổng KOVA lần thứ 20 năm học 2022-2023
NGHỊ ĐỊNH 84 VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY

NGHỊ ĐỊNH 84 VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY

 •   09/02/2022 12:17:48 AM
 •   Đã xem: 5615
Nghị định 84 năm 2020 quy định về:
1. Đối tượng xét, cấp HBKKHT;
2. Mức HB KKHT;
3. Trình tự cấp, xét HB KKHT.
PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

 •   23/01/2022 08:54:22 PM
 •   Đã xem: 1877
Nhà trường xin thông báo phân bổ học bổng học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho SV chính quy toàn trường, cụ thể như sau:
PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

 •   22/10/2021 05:47:05 AM
 •   Đã xem: 1685
Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 2 năm học 2020-2021 như văn bản đính kèm.
DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

 •   06/04/2021 03:54:25 AM
 •   Đã xem: 8235
Nhà trường xin thông báo Danh sách học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2020-2021, cụ thể như sau:
DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

 •   13/01/2021 11:05:17 PM
 •   Đã xem: 1996
Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
Căn cứ đề xuất từ các Khoa chuyên ngành;
Nhà trường xin thông báo danh sách học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể
DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

 •   13/01/2021 11:02:54 PM
 •   Đã xem: 1795
Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên;
Căn cứ đề xuất từ các Khoa chuyên ngành;
Nhà trường xin thông báo danh sách học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2019-2020, cụ thể như sau
THÔNG BÁO PHÂN BỔ HỌC BỔNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO PHÂN BỔ HỌC BỔNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

 •   12/01/2021 02:08:40 AM
 •   Đã xem: 1399
Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 1 năm học 2020-2021 như văn bản đính kèm.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây