Thông báo phân bổ học bổng

PHÂN BỔ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

PHÂN BỔ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024

 •   29/01/2024 03:41:27 AM
 •   Đã xem: 1052
Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 1 năm học 2022-2023 như văn bản đính kèm.
Đây là căn cứ để các khoa chuyên môn cấp xét học bổng khuyến khích học tập cho các bạn sinh viên chính quy kỳ 1 năm học 2022-2023.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ email congtacchinhtrisinhvien@humg.edu.vn.
PHÂN BỔ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

PHÂN BỔ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

 •   05/09/2023 12:44:47 AM
 •   Đã xem: 1357
Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 2 năm học 2022-2023 như văn bản đính kèm.Đây là căn cứ để các khoa chuyên môn cấp xét học bổng khuyến khích học tập cho các bạn sinh viên chính quy kỳ 2 năm học 2022-2023.
PHÂN BỔ HỌC BỔNG KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

PHÂN BỔ HỌC BỔNG KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023

 •   13/01/2023 04:38:51 AM
 •   Đã xem: 2914
Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 1 năm học 2022-2023 như văn bản đính kèm.
PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022

 •   27/07/2022 11:58:00 PM
 •   Đã xem: 1424
Danh sách phân bổ học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 của SV chính quy Trường Đại học Mỏ-Địa chất.
PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

 •   23/01/2022 08:54:22 PM
 •   Đã xem: 1877
Nhà trường xin thông báo phân bổ học bổng học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho SV chính quy toàn trường, cụ thể như sau:
PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021

 •   22/10/2021 05:47:05 AM
 •   Đã xem: 1685
Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 2 năm học 2020-2021 như văn bản đính kèm.
THÔNG BÁO PHÂN BỔ HỌC BỔNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO PHÂN BỔ HỌC BỔNG KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

 •   12/01/2021 02:08:40 AM
 •   Đã xem: 1399
Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 1 năm học 2020-2021 như văn bản đính kèm.
Phân bổ học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 năm học 2019-2020

Phân bổ học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 năm học 2019-2020

 •   10/08/2020 09:47:24 PM
 •   Đã xem: 1447
Nhà trường xin thông báo tới sinh viên toàn trường phân bổ học bổng KKHT kỳ 2 năm học 2019-2020 như văn bản đính kèm
Phân bổ học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 năm học 2018-2019

Phân bổ học bổng khuyến khích học tập kỳ 2 năm học 2018-2019

 •   20/03/2020 06:19:32 AM
 •   Đã xem: 1119
Phân bổ học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy
Phân bổ học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2018-2019

Phân bổ học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 năm học 2018-2019

 •   20/03/2020 06:17:42 AM
 •   Đã xem: 882
Phân bổ học bổng học kỳ 1 năm học 2018-2019 dành cho sinh viên hệ chính quy
PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM 2019-2020

PHÂN BỔ HỌC BỔNG HỌC KỲ 1 NĂM 2019-2020

 •   20/03/2020 06:14:49 AM
 •   Đã xem: 1340
Phân bổ học bổng học kỳ 1 năm học 2019-2020 của sinh viên hệ chính quy.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây