Văn bản theo cơ quan ban hành: Trường ĐH Mỏ - Địa chất

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 QĐ 1164/QĐ-MĐC 06/12/2021 Quy định mới về chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên chính quy trường Đại học Mỏ-Địa chất, quy định áp dụng từ năm học 2021-2022. Các quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bõ.
2 41/NQ-HĐT 01/08/2021 Văn bản quy định mức thu học phí cho các hệ đào tạo của người học và sinh viên tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất.
3 QĐ 397/QĐ-MĐC 20/05/2021 Văn bản quy định phương thức, hình thức thi, cách đánh giá, những yêu cầu cơ bản đối với đánh giá học phần (thi kết thúc học phần) theo hình thức trực tuyến tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất.
4 621-KH MĐC 02/12/2020 Văn bản này quy định các vấn đề liên quan đến chuẩn đầu ra ngoại ngữ và lộ trình hoàn thiện TATC của sinh viên K65. Đồng thời nhắc lại mốc tham chiếu quy đổi (có chỉnh sửa) điểm chuẩn bậc 2 trình độ ngoại ngữ theo chứng chỉ TOEFL IBT của sinh viên các khóa 64 trở về trước.
5 QĐ 2008 ngày 31 tháng 12 năm 2019 30/12/2019 Văn bản này quy định Tuần sinh hoạt Công dân - sinh viên và sinh hoạt lớp đầu mỗi học kỳ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Quy định này áp dụng cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Mỏ - Địa chất.
6 QĐ 2007 ngày 31 tháng 12 năm 2019 30/12/2019 Văn bản này quy định chức năng, nhiệm vụ, quy trình, sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong công tác quản lý sinh viên tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất.
7 QĐ 1615 ngày 27 tháng 11 năm 2019 26/11/2019 Quy định này hướng dẫn cụ thể quy trình, sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng trong công tác quản lý thu, nộp học phí (sau đây gọi tắt là công tác học phí) của sinh viên chính quy Trường Đại học Mỏ - Địa chất
8 QĐ 1365 ngày 16 tháng 10 năm 2019 15/10/2019 Quy định về việc tham gia Bảo hiểm y tế đối với sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường Đại học Mỏ-Địa chất. Quy định áp dụng từ năm học 2019-2020
9 QĐ 2662 NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 2016 21/12/2016 Quy định này hướng dẫn trình tự, thủ tục và những điều lưu ý khi tiến hành cấp xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ chính quy.
10 703/MĐC-CTSV 30/05/2018 Quyết định này quy định và hướng dẫn về công tác khen thưởng, cấp, phát giấy khen cho sinh viên trường Đại học Mỏ-Địa chất
11 2662/QĐ-MĐC 21/12/2016 Ban hành "Quy định việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy"
12 2661/QĐ-MĐC 21/12/2016 Ban hành "Quy định về cấp và sử dụng hộp thư điện tử (email) sinh viên"
Tìm kiếm văn bản
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây